Polityka Prywatności

 1. Co to jest polityka prywatności?

  1. Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Zbiór zasad dotyczący danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od Klientów, poprzez podpisanie umów pośrednictwa lub innych, związanych z obsługą rynku nieruchomości, zawarty jest w oddzielnym dokumencie - KLAUZULA INFORMACYJNA, który powstał w oparciu o przepisy prawa wyszczególnione w pkt 1. powyżej.


 2. Definicje

  1. Administrator oraz Operator Serwisu – Architekt i Nieruchomości POINT Maria Mogiłko z siedzibą w Warszawie.
  2. Serwis – strona internetowa www.ain-point.pl oraz wszystkie podstrony znajdujące się pod tą domeną.
  3. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość, w tym między innymi IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
  5. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  7. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


 3. Administrator danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Architekt i Nieruchomości POINT Maria Mogiłko z siedzibą w Warszawie (04-727) ul. Trzykrotki 12 w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 499211 prowadzonej przez Prezydenta mst. Warszawy, NIP 521-117-21-14, Regon 010177200,


 4. Inspektor danych osobowych

  1. Inspektorem danych osobowych jest Pani Maria Mogiłko, z którą można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Zwycięzców 43 lok. 3 (03-305 Warszawa) lub drogą e-mailową pod adresem: maria.mogilko@ain-point.pl. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych.


 5. Informacje ogólne

  1. Operatorem Serwisu www.ain-point.pl jest "Architekt i Nieruchomości POINT Maria Mogiłko" z siedzibą w Warszawie (NIP 521-117-21-14, Regon 010177200)
  2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad niniejszej Polityki Prywatności.
  3. Użytkownik Serwisu dobrowolnie przekazuje swoje dane osobowe (w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy) Operatorowi Serwisu poprzez formularze dostępne na stronie, kontakt mailowy lub telefoniczny. Baza danych osobowych jest własnością Operatora Serwisu.
  4. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego Użytkownik je przekazał i nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
  5. Użytkownik Serwisu ma prawo w dowolnym momencie do zmiany swoich danych lub ich całkowitego usunięcia z bazy Operatora Serwisu. Pisemne żądanie Użytkownika Serwisu powinno zostać przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@ain-point.pl.
  6. Operator ma prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.


 6. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Dane wszystkich podmiotów korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:
   1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   3. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. Rejestracja oraz przechowywanie informacji na temat aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, opisane są w dalszej części Polityki.


 7. Udostępnianie danych

  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane osobowe, umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


 8. Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
  2. Na stronach serwisu umieszczamy linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.
  3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
   2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
   3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego "Te-Ha" Hawrylik i Syn Sp. J. , funkcjonującego pod adresem www.ain-point.pl
  5. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
  6. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  8. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.


 9. Informacje o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/


 10. Logi serwera

  1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   6. informacje o przeglądarce użytkownika,
   7. Informacje o adresie IP.
  3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


 11. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Android
   7. Safari (iOS)
   8. Windows Phone
   9. Blackberry

Do góry
Architekt i Nieruchomości POINT
Wszystkie prawa zastrzeżone ©