Architektura i adaptacje - Warszawa

Jako biegły sądowy z zakresu architektury sporządzam opinie o podziałach nieruchomości zabudowanych, doradzam w kwestiach związanych z zabudową w sąsiedztwie, w tym o zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i prawa miejscowego. Ponadto zajmuję się oceną potencjału nieruchomości , czy też przydatności obiektu/nieruchomości dla celów inwestycyjnych, aranżacją wnętrz itp. Pomagam w rozstrzyganiu wielu trudnych i nietypowych zagadnień, np. przy zniesieniu współwłasności czy rozliczeniu nakładów na nieruchomość.


Audyty Energetyczne

Są niezbędne do uzyskania premii termomodernizacyjnej. Audyty określają zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania opytmalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.


Świadectwa Energetyczne

Ustawa ustala że w chwili budowy, sprzedaży lub wynajmu właścicielowi, nabywcy lub najemcy powinno być przedstawione świadectwo energetyczne budynku ( zwane niekiedy paszportem, certyfikatem lub etykietą energetyczną). Właściciel budynku przeznaczonego do sprzedaży powinien zlecić opracowanie i wydanie takiego świadectwa upoważnionemu specjaliście. Zgodnie z wymaganiami Ustawy świadectwo będzie zawierać charakterystykę energetyczną budynku , a więc dane dotyczące zapotrzebowania energii na cele ogrzewania i wentylacji, zaopatrzenia w ciepłą wodę , klimatyzacji oraz oświetlenia oraz wskazania dotyczące możliwości wprowadzenia usprawnień, które mogłyby podnieść klasę jakości budynku.


Projekty Architektoniczne

- Adaptacja projektów gotowych, czyli sprawdzenie możliwości wykorzystania go na konkretnej działce i dostosowanie go do lokalnych warunków – położenia względem stron świata, ukształtowania terenu, nośności gruntu, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania.

- Doradztwo architektoniczne

- Adaptacje istniejących budynków

- AiN POINT ma podspisaną umowę z kilkoma firmami architektonicznymi. Współpraca polega na sprzedaży gotowych projektów architektonicznych.

Wprawdzie każdy projekt gotowy jest chroniony prawem autorskim, ale w dokumentacji określony jest zakres zmian, których można dokonywać bez pisemnej zgody autora. Zakres ten bywa różny: czasem ograniczony, czasem bardzo szeroki.

Jeżeli więc projekt nam odpowiada, ale rozważamy możliwość podpiwniczenia domu, innego rozmieszczenia okien czy sposobu wykończenia elewacji, powinieneś sprawdzić w opisie projektu (informacja ta umieszczona jest na początku opisu), czy jest na to zgoda autora. Najczęściej autorzy z góry dopuszczają te zmiany, które nie wpływają na wygląd zewnętrzny budynku – jego bryłę i elewacje. Jeżeli planowane zmiany wykraczają poza zgodę udzieloną w dokumentacji, potrzebna jest pisemna zgoda autora projektu. Aby mieć pewność, że będzie można ją wprowadzić najlepiej zwrócić się z taką prośbą przed zakupem projektu.


Projekty zagospodarowania działki

Projekt zagospodarowania działki (lub terenu) musi być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych i określać:

- granice działki i jej usytuowanie;

- obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych;

- sieci uzbrojenia terenu;

- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków;

- układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.

Dokładną zawartość projektu zagospodarowania działki określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133).


Podziały budynków i lokali w celu zniesienia współwłasności

Niekiedy budynek lub lokal jest we współwłasności kilku osób. Niektóre nierchomości można podzielić "technicznie" znosząc w ten sposób współwłasność, niekorzystając z drogi sądowej. Niezbędna jest jednak wtedy ocena tych możliwości przez odpowiedniego specjalistę - zapraszam do mnie, powiem czy i jak można tego dokonać.


Do góry
Architekt i Nieruchomości POINT
Wszystkie prawa zastrzeżone ©